Ján

Text hesla

Ján, nem. Johann, 20. 1. 1782 Florencia – 10. 5. 1859 Graz — rakúsky arcivojvoda, vojvodca, šiesty syn cisára Leopolda II., brat cisára Františka I. Od 1800 velil rakúskym jednotkám vo viacerých bitkách napoleonských vojen, ktoré sa väčšinou skončili jeho porážkou alebo ústupom. Po strate Tirolska sa usadil v Grazi, zaslúžil sa o hospodársky a kultúrny rozvoj Štajerska, o. i. založil univerzitu v Grazi, podporoval baníctvo, vinohradníctvo, umenie a vedu. Jeho liberálne názory a morganatický sobáš s dcérou poštového úradníka mu priniesli veľkú popularitu medzi ľudom. Zastával myšlienky zjednotenia Nemecka na veľkonemeckom základe a ostro kritizoval systém vlády C. W. Metternicha. Pre jeho postoje ho v máji 1848 zvolilo frankfurtské Národné zhromaždenie za správcu Nemeckej ríše, jeho funkcia však bola len formálna (do decembra 1849).

Zverejnené v novembri 2013.

Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jan