Jamestown

Text hesla

Jamestown [džejmstaun] — prístavné mesto a administratívne stredisko ostrova Svätá Helena (zámorské územie Spojeného kráľovstva) rozkladajúce sa na jeho severozápadnom pobreží; 630 obyvateľov (2016). Rybolov.

Pôvodná pevnosť založená 1659 britskou Východoindickou spoločnosťou, nazvaná podľa Jamesa, vojvodu z Yorku a neskoršieho anglického kráľa Jakuba II. V 19. stor. dôležitý uhoľný prístav; po otvorení Suezského prieplavu (1869) význam mesta poklesol.

Stavebné pamiatky: výnimočne zachovaná obytná a verejná britská koloniálna architektúra v tzv. georgiánskom štýle (1714 – 1830). K najvýznamnejším stavbám patria kostol Saint James (1774), zámok (pôvodná pevnosť z 1659, prestavaná v 2. polovici 18. stor.), súkromné domy (napr. Essex House, 1739; Consulate Hotel, polovica 18. stor.; Wellington House Hotel, začiatok 18. stor.; Broadway House, koniec 18. stor.). Múzeum (The Museum of Saint Helena, založené 2002), turistická atrakcia Jakubov rebrík (vybudovaný 1829 kvôli spojeniu mesta a posádky na priľahlom vrchu Ladder Hill). Asi 4 km juhovýchodne od mesta sa nachádza Longwood House (začiatok 19. stor.), kde bol po prehratej bitke pri Waterloo a následnej abdikácii od októbra 1815 až do smrti 5. 5. 1821 internovaný Napoleon I. Bonaparte. Britská vojenská základňa.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jamestown [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jamestown