Jakutsk

Text hesla

Jakutsk, jakutsky Ďokuuskaj — mesto na východe ázijskej časti Ruska na ľavom brehu Leny, hlavné mesto Jakutska; 312-tis. obyvateľov (2018). Priemysel kovoobrábací, potravinársky, odevný, drevársky, nábytkársky, stavebných materiálov, lodný, automobilový, energetický (tepelná elektráreň). Dopravná križovatka severovýchodnej Sibíri (Amursko-jakutským traktom cestné spojenie s Bajkalsko-amurskou magistrálou), riečny prístav, letisko. V okolí ťažba hnedého uhlia.

Založené 1632 ako kozácka pevnosť so žalárom Jakutskij (Lenskij) ostrog asi 70 km severne od dnešného Jakutska, 1642 – 43 premiestnená na súčasné miesto a premenovaná na Jakutsk, ktorý získal štatút mesta. V 18. stor. stratil Jakutsk vojenskú a obrannú funkciu a stal sa administratívnym a obchodným centrom i útočiskom politických vyhnancov. Rozvoj mesta nastal v 80. a 90. rokoch 19. stor., keď boli v jeho okolí objavené ložiská zlata a minerálov. Najmä v 2. polovici 20. stor. tam vzniklo niekoľko táborov nútených prác. R. 1922 – 91 bol Jakutsk centrom Jakutskej autonómnej sovietskej socialistickej republiky, od 1991 hlavné mesto Jakutska (Republika Sacha), jeho kultúrne a vedecké centrum. Niekoľko múzeí, skanzen, divadlá, Ústav pre výskum permafrostu (založené 1941), univerzita (1956).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jakutsk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakutsk