Jakova, Kolë

Text hesla

Jakova, Kolë, 1917 Skadar – 16. 11. 2002 Tirana — albánsky dramatik, básnik a prozaik, jeden zo zakladateľov albánskeho zväzu spisovateľov (založený 1945), 1945 – 46 prvý riaditeľ ľudového divadla a štátnej filharmónie v Tirane. Svojimi drámami prispel ku konsolidácii dramatického žánru v albánskej literatúre a k obohateniu domáceho divadelného repertoáru. V divadelnej hre Halil a Hajrija (Halili dhe H., 1949) spracoval tému protitureckého odboja, v dráme Naša zem (Toka jonë, 1954), ktorá je považovaná za klasické dielo albánskej dramatiky, zachytil sociálne a ideologické konflikty v Albánsku po 2. svetovej vojne.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakova, Kolë [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakova-kole