Jakobson, Leonid Veniaminovič

Text hesla

Jakobson, Leonid Veniaminovič, 15. 1. 1904 Petrohrad – 17. alebo 18. 10. 1975 Moskva, pochovaný v Petrohrade — ruský tanečník a choreograf. Pokračovateľ reformátorských tendencií M. M. Fokina a F. V. Lopuchova. Absolvoval Leningradské akademické choreografické učilište (dnes Akadémia ruského baletu A. J. Vaganovovej), 1926 – 33 tanečník GATOB-u (dnes Mariinské divadlo) v Petrohrade, 1933 – 42 Veľkého divadla v Moskve (aj choreograf), 1942 – 50 a 1955 – 75 baletný majster leningradského Kirovovho (dnes Mariinské) divadla, 1969 – 75 umelecký vedúci a choreograf leningradského súboru Choreografické miniatúry. R. 1948 tvoril choreografie pre školu moderného tanca vedenú I. Duncanovou v Moskve. Zo začiatku odsudzoval klasický tanec, postupne sa však stal iniciátorom návratu tanečnej plastiky, rozvíjal vyjadrovacie možnosti tanca, pripúšťal žánrovú rôznorodosť, hľadal nové formy a využíval vyjadrovacie prostriedky aj iných druhov umenia, akrobatiku ap. V jeho choreografickej tvorbe dominujú miniatúry. Pre Leningradské choreografické učilište, Mariinské divadlo a i. vytvoril choreografie Till Eulenspiegel (R. Strauss, 1933), Romeo a Júlia (P. I. Čajkovskij, 1944), Španielske capriccio (N. A. Rimskij-Korsakov, 1944), Stratené ilúzie (B. Asafiev, 1944), Kamenný hosť (Ch. W. Gluck, 1946), Spartakus (A. Chačaturjan, 1956), Choreografické miniatúry (1959), Ploštica (D. Šostakovič, 1962), Dvanásť cyklov (B. Tiščenko, podľa A. A. Bloka, 1964) a i. Pre súbor Choreografické miniatúry vytvoril napr. cykly Klasicizmus – romantizmus, Ruské miniatúry a Mozartiana, ďalej Triptych na tému Rodin (C. Debussy), miniatúry Cvičenie (Exercice) 20. stor. (J. S. Bach), Pas de trois (G. Rossini) a Pas de quatre (G. Bellini), jednoaktové balety Jagavé divertissement (M. I. Glinka), Pytačky (D. D. Šostakovič), Symfónia nesmrteľnosti (B. Tiščenko), Túlavý cirkus, Kontrast, Černošský koncert (všetky tri I. Stravinskij), Mesto (A. Webern) a i.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakobson, Leonid Veniaminovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakobson-leonid-veniaminovic