Jaén

Popis ilustrácie

Katedrála nanebovstúpenia Panny Márie, renesančne prestavaná 1570, stavba ukončená 1802

Text hesla

Jaén [chaen] — mesto v južnom Španielsku v autonómnej oblasti Andalúzia, administratívne stredisko provincie Jaén v predhorí Andalúzskych vrchov; 114-tis. obyvateľov; metropolitná oblasť 670-tis. obyvateľov (2018). Priemysel potravinársky (najmä výroba olivového oleja, sladkého pečiva a i.), liehovarnícky (výroba brandy), kovospracujúci (výroba autosúčiastok), chemický, kožiarsky, textilný, nábytkársky. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie olivovníka). V blízkosti ťažba rúd olova, zinku a železa. Cestná a železničná križovatka. Turistické stredisko.

V rímskom období sa nazývalo Auringis a bolo známe ťažbou striebra. Najväčší rozkvet zaznamenalo v maurskom období (od 711 súčasť arabského panstva a centrum jedného z maurských kniežatstiev, arabsky Džajján). Po rozpade Córdobského kalifátu (1031) centrum jedného z táifských kráľovstiev (okolo 1148). R. 1246 dobyté Ferdinandom III. Svätým, súčasť kastílskeho kráľovstva. Od 1248 mesto, stalo sa významným pohraničným mestom. R. 1810 obsadené Francúzskom. Od 1833 hlavné mesto provincie. Stavebné pamiatky: renesančná Katedrála nanebovstúpenia Panny Márie (založená 1249 na mieste staršej mešity, renesančne prestavaná 1570, stavba ukončená 1802), Hrad sv. Kataríny (Castillo de Santa Catalina, založený v 8. stor., prestavaný po 1246 na gotickú pevnosť, upravený v 17. – 19. stor.), arabské kúpele (založené začiatkom 11. stor.), ktoré sú súčasťou renesančného paláca El Palacio de Villardompardo (16. stor., dnes múzeum), kostol San Ildefonso (13. – 17. stor.), kostol Santa María Magdalena (16. stor.), kostol San Bartolomé (14. – 18. stor.), radnica (18. stor.), dominikánsky kláštor Real Convento de Santo Domingo (založený 1382, budovy zo 16. stor., v súčasnosti archív) a i. Sídlo biskupstva (od 1248). Viaceré múzeá a divadlá, univerzity.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jaén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaen