Jaeger, Werner

Text hesla

Jaeger [jé-], Werner, 30. 7. 1888 Lobberich, dnes mestská časť Nettetalu, Severné Porýnie-Vestfálsko – 19. 10. 1961 Cambridge, Mass. — nemecký klasický filológ. Od 1914 profesor na univerzite v Bazileji, od 1915 v Kiele a od 1921 v Berlíne. R. 1936 bol pre odpor k nacizmu nútený odísť z katedry, vysťahoval sa do Chicaga a od 1939 až do smrti pôsobil na Harvardovej univerzite v Cambridgei. Zaoberal sa najmä Aristotelom, Platónom a cirkevnými otcami (Gregor Nysský, Gregor Naziánsky). Jeho najznámejším dielom je Vzdelanosť. Formovanie gréckeho človeka (Paideia. Die Formung des griechischen Menschen; 1934 – 47, 3 zväzky), ktoré reprezentuje idey tretieho humanizmu. Zachytáva vývin gréckej vzdelanosti od Homéra po Demostena a dáva ho do vzťahu s výzvami súčasného sveta zmietaného duchovnými krízami. Návodom na formovanie moderného človeka musí zostať výchovná hodnota gréckej antiky prejavujúca sa aj v praxi. Jaeger založil významný časopis pre klasickú filológiu Gnomon (od 1925).

Zverejnené v novembri 2013.

Jaeger, Werner [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaeger-werner