Jadassohn, Salomon

Text hesla

Jadassohn [-són], Salomon, 13. 8. 1831 Breslau, dnes Vroclav, Poľsko – 1. 2. 1902 Lipsko — nemecký klavirista, dirigent, hudobný publicista a pedagóg. Hru na klavíri a na husliach, kompozíciu (u M. Hauptmanna) i harmóniu študoval v Lipsku. R. 1849 – 51 poslucháč v klavírnej triede F. Liszta vo Weimare. R. 1852 sa natrvalo usadil v Lipsku, kde spočiatku pôsobil ako súkromný pedagóg hry na klavíri a od 1865 aj ako dirigent. R. 1871 vyučoval kompozíciu a náuku o inštrumentácii na lipskom konzervatóriu a presadil sa ako hudobný teoretik. Svoje skúsenosti z pedagogickej praxe publikoval v početných učebniciach i metodických príručkách, napr. vo viaczväzkovom diele Náuka o skladbe (Musikalische Kompositionslehre) s časťami Učebnica harmónie (Lehrbuch der Harmonie, 1883), Učebnica jednoduchého, dvojhlasného, trojhlasného a štvorhlasného kontrapunktu (Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen Kontrapunkts, 1884), Náuka o kánone a fúge (Die Lehre vom Kanon und von der Fuge, 1884) a Náuka o voľnej kompozícii (Die Lehre von der freien Komposition, 1889), ktoré vyšli vo viacerých prekladoch (fr., tal., angl.). K jeho žiakom patril aj slovenský skladateľ F. Kafenda.

Zverejnené v novembri 2013.

Jadassohn, Salomon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jadassohn-salomon