Jáchymov

Popis ilustrácie

Kostol sv. Jáchyma, 16. – 19. stor.

Text hesla

Jáchymov — kúpeľné mesto v Česku v Karlovarskom kraji v okrese Karlove Vary na svahu Krušných hôr v blízkosti hranice s Nemeckom; 2,5 tis. obyvateľov (2018). Textilný priemysel. Pôvodne banské mesto, 1510 doložená prvá štôlňa na ťažbu rúd striebra, 1516 banská osada Údolie (nemecky Thal), 1517 nazvaná podľa svätého Jáchyma (Joachimsthal), 1520 slobodné banské mesto, 1520 – 28 sa tam razili strieborné mince, tzv. jáchymovské toliare (česky jáchymovský tolar, nemecky Joachimsthaler, odtiaľ názvy niektorých mien, napr. dolára), 1534 – 1651 tam pracovala kráľovská mincovňa (potom preložená do Prahy). S postupným vyčerpaním ložísk striebra a v dôsledku tridsaťročnej vojny nastal úpadok a stagnácia. R. 1782 a 1873 mesto vyhorelo. Jeho ďalší rozvoj sa začal v polovici 19. stor. v súvislosti s ťažbou rúd uránu (uraninit, starší názov smolinec), ktorý sa pôvodne používal na farbenie skla a porcelánu (1854 – 1939 pracovala v Jáchymove továreň na výrobu uránových farieb); v jáchymovskom smolinci objavili 1898 P. a M. Curieovci rádioaktívne prvky polónium a rádium. Rozvoj ťažby uránovej rudy nastal v Jáchymove po 2. svetovej vojne, keď sa v súvislosti so sovietskym jadrovým programom (výroba atómovej bomby; → Projekt Arzamas) vyvážala v podstate všetka produkcia do Zväzu sovietskych socialistických republík. Na ťažbu v uránových baniach v Jáchymove a okolí boli po skončení 2. svetovej vojny okrem občianskych zamestnancov spočiatku nasadzovaní nemeckí vojnoví zajatci, od 1949 československí politickí väzni väčšinou odsúdení v politických procesoch. Ich životné a pracovné podmienky boli veľmi tvrdé, nemali k dispozícii žiadne ochranné prostriedky proti rádioaktívnemu žiareniu, nedodržiavali sa predpisy na prácu v baniach (1949 bolo v Jáchymove a okolí asi 1 130 politických väzňov, 1953 až 14-tis.; → pracovné tábory). Ich nasadzovanie sa skončilo 1961, keď pre nízku výnosnosť uránovej rudy bola ťažba zastavená. Jáchymov sa odvtedy rozvíja ako kúpeľné mesto so zameraním na liečbu chorôb pohybového aparátu, kožných chorôb, metabolických porúch a i. (prvý rádioaktívny prameň bol navŕtaný 1864, nový 1962; 1906 otvorené prvé rádioaktívne kúpele na svete; 1963 štatút kúpeľného mesta). Stavebné pamiatky: renesančný Kostol sv. Jáchyma (1534 – 40, obnovený v 19. stor., znovuvysvätený 1992), špitálsky Kostol všetkých sv. (1516, špitál z 1530 deštruovaný v 60. rokoch 20. stor.), renesančná budova bývalej kráľovskej mincovne (1534, dnes múzeum), renesančná radnica (1. polovici 16. stor., obnovená v 18. stor., prestavaná na začiatku 20. stor.), v centre mesta viaceré neskorogotické a renesančné meštianske domy (z konca 15. – 16. stor.), Knižnica latinskej školy (16. stor., dnes múzeum so zbierkou starých tlačí) a i. Kúpeľné budovy (viaceré stavby budované od začiatku 20. stor., napr. neobarokový liečebný dom Radium Palace z 1912 a liečebný dom Praha z 1902). Múzeum.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jáchymov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jachymov