Jablunkov

Text hesla

Jablunkov — mesto v Česku v Moravskosliezskom kraji v okrese Frýdek-Místek v blízkosti hranice s Poľskom v Jablunkovskej brázde na rieke Olše, najvýchodnejšie položené mesto štátu; 5,6 tis. obyvateľov (2018, okolo 22 % poľskej menšiny). Priemysel kovoobrábací, stavebných materiálov, drevospracujúci, potravinársky. Najstaršie osídlenie sa asi v 12. stor. vyvinulo okolo hradiska, 1447 zničené a presunuté juž. na miesto dnešného Jablunkova (prvýkrát písomne doložené 1523). Od 1532 mesto. V 16. stor. rozvoj súkenníctva, 1621 tam boli mlyn a píla. Okolo 1730 rozvoj tkáčstva a plátenníctva, na začiatku 19. stor. pestovanie a spracovanie ľanu. Klimatické miesto a sanatórium (30. roky 20. stor.). Stavebné pamiatky: Kostol božského tela Kristovho (barokový zo 17. stor., prestavaný v 1. pol. 20. stor.), meštiansky, tzv. Kniežací dom (16. stor.), kláštor alžbetínok (1928 – 32), barokový stĺp Immaculaty (1655), funkcionalistická budova pľúcneho sanatória (1933 – 35) s rozsiahlym parkom a s arborétom so sochami V. Makovského. V blízkosti obce zvyšky pevnosti Jablunkovské šance (→ Jablunkovský priesmyk). Múzeum těšínskeho regiónu.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jablunkov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablunkov