izogaméty

Text hesla

izogaméty [gr.] — pohlavné bunky (gaméty), ktoré sa nelíšia morfologicky (teda tvarom ani veľkosťou), líšia sa však fyziologicky a geneticky, napr. pri riase kaderavke (Ulothrix).

Text hesla

izogaméty [gr.] — pohlavné bunky (gaméty), ktoré sa nelíšia morfologicky (teda tvarom ani veľkosťou), líšia sa však fyziologicky a geneticky, napr. pri riase kaderavke (Ulothrix).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izogaméty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izogamety