Ives, Charles Edward

Text hesla

Ives [ajvs], Charles Edward, 20. 10. 1874 Danbury, Connecticut – 19. 5. 1954 New York — americký skladateľ, zakladateľ americkej moderny. Študoval hru na organe a kompozíciu na Yalovej univerzite v New Havene. Umeleckej činnosti sa venoval popri poisťovníctve (od 1907 viedol vlastnú poisťovaciu spoločnosť), istý čas pôsobil aj ako organista (Danbury, New Haven, Bloomfield, New York). Komponoval v ústraní verejného hudobného života a nezávisle od vývinu európskej hudobnej avantgardy sa už okolo 1900 dopracoval k novátorským kompozičným postupom. Vo svojich dielach využíval atonalitu, polylineárne, polytonálne a polyrytmické experimentálne postupy v spojení s inováciami hudobnej formy. Jeho hudobná tvorba spája výrazovo rôznorodé prvky, napr. fragmenty amerického folklóru, pochodov a tanečných i duchovných piesní, ako aj diatonické melódie s disonantnou akordikou a tónovými klastrami. Začiatkom 20. stor. bola v Amerike považovaná za radikálnu, čo potvrdzujú najmä diela z 1890 – 1922. Po 1927 sa skladateľsky odmlčal a venoval sa už len revidovaniu svojich diel. Autor 4 symfónií (1896 – 98, 1897 – 1902, 1901 – 04, 1910 – 16), orchestrálnych skladieb (napr. Three Places in New England, 1903 – 14), tancov (napr. Four Ragtime Dances, 1902 – 11), orchestrálnych predohier, programových skladieb, kantát, zborov, piesní, komorných a iných diel. R. 1947 získal za 3. symfóniu prestížnu Pulitzerovu cenu.

Zverejnené v novembri 2013.

Ives, Charles Edward [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ives-charles-edward