Ivanovice na Hané

Text hesla

Ivanovice na Hané — mesto v Česku v Juhomoravskom kraji v okrese Vyškov vo Vyškovskej bráne; 2,9 tis. obyvateľov (2018). Priemysel odevný, strojársky, potravinársky (sladovňa), farmaceutický (výroba veterinárnych liečiv). Založené pravdepodobne v polovici 10. stor., prvýkrát písomne doložené 1183. Od konca 12. stor. patrilo johanitom, ktorí ho vlastnili až do husitských vojen. Počas tridsaťročnej vojny niekoľkokrát vyplienené, 1643 obsadené a vypálené Švédmi. R. 1624 a 1791 tam vypukli veľké požiare. Od 1909 mesto. Stavebné pamiatky: neskororenesančný zámok (1608), barokový rímskokatolícky Kostol sv. Ondreja (polovica 16. stor., na mieste staršieho z 13. stor., prestavaný v 18. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 5. novembra 2018.

Ivanovice na Hané [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanovice-na-hane