Ivanov, Lev Ivanovič

Text hesla

Ivanov, Lev Ivanovič, 2. 3. 1834 Moskva – 24. 12. 1901 Petrohrad — ruský tanečník, choreograf, pedagóg a baletný majster. R. 1852 absolvoval štúdium na baletných učilištiach v Petrohrade. R. 1850 člen, 1869 – 93 sólista, 1882 režisér, 1885 druhý baletný majster a choreograf Mariinského divadla v Petrohrade. Od 1858 pedagogicky pôsobil na Petrohradskom divadelnom učilišti (dnes Akadémia ruského baletu A. J. Vaganovovej). Autor choreografií baletov Luskáčik, Acis a Galathea, 2. rapsódia F. Liszta i Poloveckých tancov v opere Knieža Igor a i. S M. Petipom spolupracoval na choreografii baletu Tulipán z Haarlemu i na tvorbe nových verzií baletov Márna opatrnosť (La Fille mal gardée) a Labutie jazero, pre ktoré vytvoril choreografiu 2. a 4. dejstva (M. Petipa prijal jeho úspešnú choreografiu 2. dejstva Labutieho jazera z 1894 s použitím štylizovaných pohybov labutí, choreografiou 4. dejstva sa Ivanov zaradil k prvým autorom symfonického baletu) zachovávanú aj v súčasnej inscenačnej praxi. Medzi jeho žiakov o. i. patrili J. O. Vazemovová, J. P. Sokolovová, M.-M. F. Kšesinskaja, O. J. Preobraženskaja a A. J. Vaganovová.

Zverejnené v novembri 2013.

Ivanov, Lev Ivanovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanov-lev-ivanovic