Ivajlo

Text hesla

Ivajlo, ? Dobrudža – 1280 — bulharský cár (1278 – 79). Pôvodne pastier svíň, ktorý sa 1277 postavil na čelo sedliackeho povstania. Boj proti feudálnemu útlaku spojil s bojom proti nájazdom Tatárov, ktorých sa mu podarilo v lete 1277 poraziť, čím získal popularitu a ďalších prívržencov. Povstanie sa rozšírilo do všetkých oblastí Bulharska. Jeho armáda smerujúca k hlavnému mestu Veliko Tărnovo porazila vojsko cára Konštantína Asena Ticha (†1277), ktorý v bitke padol. Ivajlo sa oženil s jeho manželkou, cárovnou Máriou, a 1278 bol korunovaný za cára ako regent neplnoletého Michala III. Asena. Oporou jeho režimu boli vzbúrení sedliaci, ktorí však naďalej odmietali platiť feudálne dávky. Začiatkom 1279 počas Ivajlovej neprítomnosti obsadilo byzantské vojsko Veliko Tărnovo a na bulharský trón bol dosadený Ivan III. Asen, pretendent byzantského cisára Michala VIII. Ivajlo bojoval proti Tatárom, jeho armáda sa však postupne rozpadla a sám bol nakoniec nútený hľadať azyl u tatárskeho chána Nogaja (†1299), ktorý ho dal počas hostiny zavraždiť.

Zverejnené v novembri 2013.

Ivajlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivajlo