Iunu

Popis ilustrácie

Iunu, monolitný obelisk faraóna Senusreta I. z 12. dynastie

Text hesla

Iunu [ju-], gr. Heliopolis, bibl. On — staroegyptské mesto, ktoré sa nachádzalo na území dnešnej Káhiry (v súčasnosti z prevažnej časti zastavané obytnými domami). Jedno z hlavných duchovných a náboženských centier starovekého Egypta, dominoval tam kult bohov Atuma a Re-Horachteja. V jeho okolí sú hrobky kňazov a miestnych posvätných býkov (→ Merwer). V neďalekom kameňolome sa ťažil kvarcit, ktorý sa využíval v stavebníctve a sochárstve a pre svoj ružovočervený odtieň mal nábožensko-symbolický význam v súvislosti so slnečným kultom. Mnohé architektonické pamiatky mesta a jeho výzdoba boli už v staroveku zničené alebo prevezené na iné miesta. Dnešnou dominantou lokality je monolitný žulový obelisk faraóna Senusreta I. z 12. dynastie. V meste Iunu bol nájdený aj fragment obelisku s menom faraóna Tetiho zo začiatku 6. dynastie, ktorý je jedným z najstarších dokladov monolitného obelisku. V meste Iunu malo pôvod učenie o vzniku sveta a zrode skupiny deviatich kozmogonických božstiev Devätoro. Kultovým fetišom mesta, ktorý sa uctieval v samostatnom chrámovom okrsku a symbolicky sa spájal s prvotným prapahorkom a posvätným vtákom Benu, bol posvätný kameň benben.

Zverejnené v novembri 2013.

Iunu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iunu