Iuliovci

Text hesla

Iuliovci [júlijovci], lat. gens Iulia — rímsky patricijský rod, ktorý odvodzoval svoj pôvod od Iula (→ Iulus), Aeneovho syna, a cez neho až od bohyne Venuše. Ženy v rodine Iuliovcov mali obyčajne meno Iulia. Najvýznamnejším predstaviteľom rodu bol Gaius Iulius Caesar, ktorým rod aj vymrel. Caesar testamentom adoptoval do svojej rodiny synovca Gaia Octavia (budúci prvý rímsky cisár Augustus), ktorý je tak zakladateľom iuliovsko-claudiovskej dynastie.

Zverejnené v novembri 2013.

Iuliovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iuliovci