Itó, Sei

Text hesla

Itó, Sei, vlastným menom Hitoši Itó, 16. 1. 1905 Macumae, Hokkaidó – 15. 11. 1969 Tokio — japonský prozaik, esejista, prekladateľ a literárny teoretik. Študoval modernú anglickú literatúru, ktorú neskôr aj prekladal. Jeho literárnou prvotinou bola básnická zbierka Cesta žiariacim snehom (Jukiakari no miči, 1926). Od 30. rokov 20. stor. sa venoval literárnej kritike. Autor zbierky esejí Neopsychologická literatúra (Šinšinrišugi bungaku, 1932), románu z hereckého prostredia Vták Ohnivák (Hi no tori, 1949) a experimentálneho románu Narami Senkiči (1950). Za neskrátený preklad diela Milenec lady Chatterleyovej od D. H. Lawrencea bol obžalovaný za šírenie obscénnosti. Súdny spor ho inšpiroval k napísaniu prózy Súd (Saiban, 1952).

Zverejnené v novembri 2013.

Itó, Sei [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ito-sei