Islamabad

Popis ilustrácie

Fajsalova mešita, 1986 – 93

Text hesla

Islamabad, urdsky Islámábád — hlavné mesto Pakistanu tvoriace samostatnú administratívnu jednotku (federálne teritórium hlavného mesta) v severovýchodnej časti krajiny v provincii Pandžáb na západnom predhorí Himalájí severovýchodne od mesta Rávalpindí, s ktorým tvorí konurbáciu; 1,015 mil. obyvateľov (2017). Tradičný textilný priemysel, ďalej petrochemický priemysel, železničné depo; v súčasnosti prudký rozvoj informačného priemyslu a priemyslu komunikačných technológií. Islamabad je strediskom vedy a výskumu (školy, vedecké ústavy, softvérové technoparky; jadrový výskum). Cestné a železničné spojenie s väčšími mestami krajiny (s Rávalpindí rýchlostnou komunikáciou), 2 medzinárodné letiská (fakticky lokalizované mimo územia Islamabadu); plynovod. V blízkosti ťažba mramoru.

Novovybudované mesto založené na podnet prezidenta M. Ajjúba Chána; jeho plán navrhol 1959 – 63 grécky architekt a urbanista C. A. Doxiadis (začiatok výstavby 1961). Má trojuholníkový tvar s pravouhlými ulicami, je rozdelené na osem zón a obklopené prírodnými terasami a lúkami (Islamabad = Príbytok islamu alebo Príbytok pokoja). V jeho architektúre sa prelínajú moderné a tradičné islamské prvky s regionálnymi štýlmi. Od 1966 hlavné mesto Pakistanu. Stavebné pamiatky: Fajsalova mešita (1986 – 93, jedna z najväčších na svete, postavená podľa projektov tureckého architekta Vedata Dalokaya, *1927, †1991, nazvaná podľa saudskoarabského kráľa Fajsala, ktorý navrhol jej vybudovanie a sčasti financoval výstavbu), pamätník Pakistanu (2004 – 07), množstvo modernej architektúry, múzeá, galérie, dve univerzity.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 12. novembra 2018.

Islamabad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/islamabad