Irmingerov prúd

Text hesla

Irmingerov prúd — teplý morský prúd v severnej časti Atlantického oceána, vetva Severoatlantického prúdu (pokračovanie Golfského prúdu). Obmýva južné brehy Islandu a smeruje na západ; rýchlosť okolo 1km/h, teplota vrchných vrstiev vody v lete 10 – 12 °C, v zime 5 – 7 °C, slanosť vody 35 ‰.

Je nazvaný podľa dánskeho námorného dôstojníka a ministra námorníctva Carla Ludviga Christiana Irmingera (*1802, †1888), ktorý ho popísal.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 7. februára 2022.

Irmingerov prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irmingerov-prud