Irkutsk

Popis ilustrácie

Katedrála zjavenia Pána, 1718 – 46

Text hesla

Irkutsk — mesto v ázijskej časti Ruska pri ústí rieky Irkut do Angary asi 65 km západne od Bajkalského jazera, administratívne stredisko Irkutskej oblasti; 624-tis. obyvateľov (2018), aglomerácia 1,089 mil. obyvateľov (2016). Priemysel energetický (Irkutská hydroelektráreň, 660 MW a tepelná elektráreň, 705 MW), hutnícky, banský (ťažba čierneho a hnedého uhlia), strojársky (výroba dopravných prostriedkov, obrábacích a banských strojov a i.), letecký, drevársky, potravinársky (výroba jedlého oleja, mäsokombinát), elektrotechnický, stavebných materiálov, papiernický, spracovanie sľudy. Priemyselné, vedecké a kultúrne stredisko juhovýchodnej Sibíri. Významná dopravná križovatka na Transsibírskej magistrále, riečny prístav, medzinárodné letisko. Turistické stredisko.

Založené 1661 kozákmi na obchodnej ceste z Ruska (zo Sibíri) do Mongolska, 1670 bola dostavaná pevnosť, ktorá dostala názov Irkutsk podľa rieky Irkut, od 1686 mesto. Už od čias Kataríny II. Veľkej tam boli posielaní politickí väzni. Veľký význam z hľadiska kultúrneho rozvoja mesta mala najmä deportácia dekabristov (po 1825), po príchode (spolu s rodinami) ktorých sa v 2. polovici 19. stor. rozvinulo na významné obchodné, administratívne a kultúrne centrum (nazývané aj Paríž Sibíri). R. 1879 takmer celá centrálna časť Irkutska vyhorela. Význam mesta vzrástol po výstavbe Transsibírskej magistrály na prelome 19. a 20. stor. Počas občianskej vojny v Rusku 1918 – 20 bolo krátko sídlom A. V. Kolčaka, ktorý tam bol vo februári 1920 popravený. Nový rozvoj mesta nastal v 50. rokoch 20. stor. výstavbou Irkutskej priehrady s Irkutskou hydroelektrárňou a satelitných miest (Angarsk, Šelechov). Stavebné pamiatky: Katedrála zjavenia Pána (1718 – 46), Chrám Krista Spasiteľa (1706 – 10), Znamenský kláštor (založený 1689, s chrámom z 1757 – 62), viaceré pravoslávne chrámy v štýle tzv. sibírskeho baroka z 18. stor., neoklasicistický Guvernérov palác (1800 – 04, dnes univerzitná knižnica), verejné budovy v štýle historizmu (napr. banka, 1903, dnes nemocnica), typické drevené obytné domy s fasádami bohato zdobenými drevorezbami z 19. – začiatku 20. stor. Viaceré univerzity, divadlá, múzeá, napr. múzeum dekabristov, múzeum tradičnej sibírskej drevenej architektúry (založené 1969) v dedine Taľcy približne 50 km od mesta. Botanická záhrada.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 22. novembra 2018.

Irkutsk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irkutsk