Ireland, John Nicholson

Popis ilustrácie

Herbert Lambert: John Nicholson Ireland, okolo 1920, National Portrait Gallery, Londýn

Text hesla

Ireland [ajrlend], John Nicholson, 13. 8. 1879 Bowdon, metropolitné grófstvo Veľký Manchester – 12. 6. 1962 Washington, grófstvo West Sussex — anglický skladateľ, klavirista a pedagóg. Študoval hru na klavíri u Frederica Cliffa (*1857, †1931) a kompozíciu u Ch. V. Stanforda na Kráľovskom hudobnom lýceu (Royal College of Music) v Londýne, kde 1920 – 39 pôsobil ako profesor kompozície. Popri praxi organistu v Chelsea (dnes súčasť Londýna) vyučoval v Londýne, o. i. aj B. Brittena. Jeho hudobná tvorba bola ovplyvnená francúzskym impresionizmom a neskorým romantizmom, patril k reprezentantom klasicisticko-romantického hudobného myslenia. Autor koncertantných diel pre klavír Koncert Es dur (Piano Concerto, 1930), Legenda pre klavír a orchester (Legend for piano and orchestra, 1933), ako aj symfonických (poéma The Forgotten Rite, 1913; predohra Satyricon, 1946; a i.) i komorných a iných skladieb, napr. klavírnych trií, sonát (pre husle, klavír a violončelo). K jeho najznámejším dielam patrí hudba k filmu H. Watta The Overlanders (1946).

Zverejnené v novembri 2013.

Ireland, John Nicholson [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ireland-john-nicholson