Iradier, Sebastián

Text hesla

Iradier, Sebastián, aj Yradier, celým menom Sebastián de Iradier y Salaverri (Salaberri), 20. 1. 1809 Lanciego, Álava – 6. 12. 1865 Vitoria, Álava — španielsky skladateľ baskického pôvodu, tvorca šansónov a tanečnej hudby. V spolupráci s Cristóbalom Oudridom (*1825, †1877) a Luisom Cepedom (*1819, †1889) napísal mnohé zarzuely, najznámejšia z nich je La pradera del Canal (1847). V Európe i v USA sa preslávil španielskymi piesňami s rytmickým pôdorysom kubánskej habanery. Jeho pieseň La paloma (Madrid, 1859; Paríž, 1864) spievali najslávnejšie speváčky svojej doby, napr. P. Viardotová-Garcíová a A. Pattiová. Dodnes populárna je jeho pieseň El Arreglito, ktorá vyšla v Paríži v zborníku Fleurs d’Espagne (1864) s francúzskym textom. V modifikovanej podobe ju prevzal G. Bizet a v presvedčení, že ide o ľudovú pieseň, ju uplatnil v známej Habanére (L’amour est un oiseau rebelle) z prvého dejstva opery Carmen. Počas pôsobenia v Paríži i v Madride Iradier vyučoval spev francúzsku cisárovnú Eugéniu (manželku Napoleona III.).

Zverejnené v novembri 2013.

Iradier, Sebastián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iradier-sebastian