indická otázka

Text hesla

indická otázka — termín, ktorým sa niekedy označuje problém riešenia britsko-indických vzťahov v procese národnoemancipačných snáh v Indii od konca 19. až do polovice 20. stor.; → India, Dejiny.

Text hesla

indická otázka — termín, ktorým sa niekedy označuje problém riešenia britsko-indických vzťahov v procese národnoemancipačných snáh v Indii od konca 19. až do polovice 20. stor.; → India, Dejiny.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Indická otázka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indicka-otazka