Igumnov, Konstantin Nikolajevič

Text hesla

Igumnov, Konstantin Nikolajevič, 19. 4. 1873 Lebeďaň, Lipecká oblasť, Rusko – 24. 3. 1948 Moskva — ruský klavirista a pedagóg, jeden z najvýznamnejších zakladateľov ruskej klavírnej školy.

Hru na klavíri študoval od 1887 u Nikolaja Sergejeviča Zvereva, 1888 – 94 na moskovskom konzervatóriu (dnes Moskovské konzervatórium P. I. Čajkovského) u Alexandra Iľjiča Silotiho a Pavla Augustoviča Pabsta, hudobnú teóriu a kompozíciu u Sergeja Ivanoviča Tanejeva, Antona Stepanoviča Arenského a Michaila Michailoviča Ippolitova-Ivanova. V roku 1895 získal čestný diplom na medzinárodnej klavírnej súťaži A. G. Rubinštejna v Berlíne a začal koncertnú činnosť. V rokoch 1896 – 98 vyučoval a koncertoval v Moskve, 1898 – 99 pedagogicky pôsobil v Tbilisi, 1899 – 1948 na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského, kde bol profesorom klavírnej hry, od 1918 (s malými prestávkami) vedúcim klavírneho oddelenia katedry interpretačného umenia, 1924 – 29 rektorom školy.

Igumnov bol popredným interpretom klavírnych diel obdobia klasicizmu (Ludwiga van Beethovena) a romantizmu (Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Franza Liszta), uprednostňoval najmä tvorbu ruských skladateľov (Piotra Iľjiča Čajkovského, Antona Grigorieviča Rubinštejna, Sergeja Vasilieviča Rachmaninova, Alexandra Nikolajeviča Skriabina a i.), z ktorých mnohé diela uviedol v premiérach. V rozvíjaní jeho klavírnej školy pokračovali viacerí z jeho žiakov (o. i. Lev Nikolajevič Oborin a Jakov Vladimirovič Flier).

Je autorom prác Moje interpretačné a pedagogické princípy (Moi ispolniteľskije i pedagogičeskije principy, 1948), bol šéfredaktorom súborných vydaní klavírneho diela S. V. Rachmaninova, A. N. Skriabina, N. G. Rubinštejna a i.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. januára 2021.

Igumnov, Konstantin Nikolajevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/igumnov-konstantin-nikolajevic