Igarka

Text hesla

Igarka — mesto v ázijskej časti Ruska v severnej časti Krasnojarského kraja na rieke Jenisej 163 km severne od polárnej kružnice v oblasti permafrostu; 4,8 tis. obyvateľov (2017, za posledné desaťročia výrazný pokles obyvateľov, 19 tis. obyv., 1989). Priemysel drevársky a rybný. Riečny prístav dostupný námorným lodiam z Jenisejského zálivu (export dreva), letisko, konečná železničná stanica na časti transpolárnej magistrály Salechard – Igarka (dĺžka 1 459 km), ktorá bola vybudovaná 1949 – 53 väzňami z gulagu a v súčasnosti je uzavretá.

Založené 1929, od 1931 mesto. Až do 50. rokov 20. stor. tam jestvoval gulag, do ktorého boli posielaní politickí väzni. Múzeum permafrostu (založené 1991), ktorého súčasťou sú zbierky dokumentujúce miestne tradície a históriu, ako aj tamojší gulag. V blízkosti ťažba ropy.

Text hesla

Igarka — mesto v ázijskej časti Ruska v severnej časti Krasnojarského kraja na rieke Jenisej 163 km severne od polárnej kružnice v oblasti permafrostu; 4,8 tis. obyvateľov (2017, za posledné desaťročia výrazný pokles obyvateľov, 19 tis. obyv., 1989). Priemysel drevársky a rybný. Riečny prístav dostupný námorným lodiam z Jenisejského zálivu (export dreva), letisko, konečná železničná stanica na časti transpolárnej magistrály Salechard – Igarka (dĺžka 1 459 km), ktorá bola vybudovaná 1949 – 53 väzňami z gulagu a v súčasnosti je uzavretá.

Založené 1929, od 1931 mesto. Až do 50. rokov 20. stor. tam jestvoval gulag, do ktorého boli posielaní politickí väzni. Múzeum permafrostu (založené 1991), ktorého súčasťou sú zbierky dokumentujúce miestne tradície a históriu, ako aj tamojší gulag. V blízkosti ťažba ropy.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 24. septembra 2018.

Igarka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/igarka