ídy

Text hesla

ídy, lat. nominatív jednotného aj množného č. Idus — pevný deň v rímskom kalendári, ktorý pripadal na 13. alebo 15. deň v mesiaci a označoval jeho polovicu. V marci, máji, júli a v októbri boli ídy 15., v ostatných mesiacoch 13. dňom. Od pevných dní sa odpočítavali a určovali ďalšie dni. Počas marcových íd (lat. Idibus Martiis) bol 44 pred n. l. zavraždený Caesar. Ďalšími pevne určenými dňami v rímskom kalendári boli kalendy a nóny.

Zverejnené v apríli 2010.

Ídy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idy