Ičijanagi, Toši

Text hesla

Ičijanagi, Toši, aj Ichiyanagi, Toshi, 4. 2. 1933 Kóbe, Japonsko — japonský hudobný skladateľ a klavirista, prvý manžel Yoko Ono (*1933).

Bol žiakom japonského skladateľa Tomodžira Ikenučiho (*1906, †1991) a Johna Cagea (*1912, †1992). V rokoch 1952 – 61 žil v USA, kde študoval o. i. na Julliardovej škole v New Yorku. V roku 1961 sa vrátil do Japonska. Pod vplyvom avantgardnej hudby 2. polovice 20. stor. (najmä tvorby Johna Cagea) napísal rad hudobných diel, v ktorých spojil prvky západoeurópskej a tradičnej japonskej hudby, napr. v najznámejšej skladbe Kaiki (1960), kde pôsobivo využil japonské tradičné hudobné nástroje koto a ústny organ šó (shó) v spojení s harmonikou európskeho typu a saxofónom.

Je autorom šiestich symfónií, dvoch opier, troch koncertov pre klavír, jedného koncertu pre violu a komornej i klavírnej tvorby.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 8. januára 2021.

Ičijanagi, Toši [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/icijanagi-tosi