hypertrichóza

Text hesla

hypertrichóza [gr.], hypertrichosis — nadmerné ochlpenie na určitých častiach tela (napr. v névoch), kde sa pôvodne jemné bezdreňové chĺpky menia na hrubšie pigmentované chlpy. Hypertrichóza sa vyskytuje u mužov, žien i u detí. Jej vznik a rozsah je najčastejšie podmienený geneticky alebo vzniká aj následkom úrazov hlavy a užívania niektorých liekov, resp. sprevádza niektoré metabolické ochorenia (hypotyreóza, mentálna anorexia, porfýria); často súvisí so zhubnými nádormi. Pri hypertrichóze sa nezisťujú hormonálne poruchy (na rozdiel od hirzutizmu). Liečba: depilácia, odstránenie vyvolávajúcej príčiny.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypertrichóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypertrichoza