hydraulis

Text hesla

hydraulis [gr. > lat.], gr. hydraulos — hydraulický (vodný) organ, ktorý zostrojil Ktésibios z Alexandrie v 3. stor. pred n. l. Tvorila ho vzdušnica, píšťalnica, klávesnica a registre. Rovnomerný vzduchový prúd bol regulovaný vodným stĺpcom.

Tento nástroj bol obľúbený najmä vo svetskej hudbe v starovekom Grécku, neskôr v Ríme. Prestal sa používať so zánikom Rímskej ríše.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. novembra 2020.

Hydraulis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hydraulis