Hunej

Text hesla

Hunej, aj Huni, ? – okolo 2630 pred n. l. — egyptský panovník z konca 3. dynastie. V egyptologickej literatúre sa niekedy uvádza ako staviteľ malých stupňovitých pyramíd, ktoré sa vyskytujú na viacerých miestach v Egypte, od Elefantíny až po Médúm. Občas sa uvádza aj ako staviteľ veľkej pyramídy v Médúme. Podľa najnovších poznatkov však tieto stavby dal postaviť faraón Snofru.

Text hesla

Hunej, aj Huni, ? – okolo 2630 pred n. l. — egyptský panovník z konca 3. dynastie. V egyptologickej literatúre sa niekedy uvádza ako staviteľ malých stupňovitých pyramíd, ktoré sa vyskytujú na viacerých miestach v Egypte, od Elefantíny až po Médúm. Občas sa uvádza aj ako staviteľ veľkej pyramídy v Médúme. Podľa najnovších poznatkov však tieto stavby dal postaviť faraón Snofru.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hunej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hunej