Hume, John

Text hesla

Hume [hjúm], John, 18. 1. 1937 Londonderry — severoírsky politik. Pôvodne učiteľ, pôsobil na Trinity College v Cambridgei. V 60. rokoch 20. stor. vstúpil do politiky a stal sa spoluzakladateľom Sociálnodemokratickej a labouristickej strany (SDLP), ktorej vodcom bol 1979 – 2001. R. 1979 – 2004 poslanec Európskeho parlamentu, 1983 – 2000 poslanec britského parlamentu, 1998 – 2000 poslanec znovuustanoveného severoírskeho parlamentu. Výrazne sa zaslúžil o upokojenie situácie a ukončenie bojov medzi katolíkmi a protestantmi v Severnom Írsku, obidva tábory dokázal prinútiť k spolupráci. Postavil sa proti násilným akciám Írskej republikánskej armády (IRA) a jej politické krídlo Sinn Féin priviedol k mierovým rokovaniam. V apríli 1998 podpísal v Belfaste prelomovú mierovú zmluvu, ktorá mala ukončiť dlhotrvajúci konflikt. Nositeľ Nobelovej ceny mieru (1998, s D. Trimblom).

Zverejnené v apríli 2010.

Hume, John [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hume-john