Hugo Kapet

Text hesla

Hugo Kapet, okolo 940 – 24. 10. 996 Paríž — francúzsky kráľ (od 987), zakladateľ dynastie Kapetovcov. Pochádzal z rodu Róbertovcov, syn Huga Veľkého, otec Róberta II. Pobožného. Prímeno Kapet dostal podľa kapucne na krátkom plášti, ktorý nosil. Od 960 francúzsky vojvoda (dux francorum), titul mu bol dedične udelený kráľom Lotarom II. Po vymretí dynastie Karolovcov Ľudovítom V. (987) bol na podnet remešského arcibiskupa Adalbera (*okolo 925, †989) zvolený za francúzskeho kráľa a následne korunovaný; pomazaním v Remeši (Reims) založil dlhoročnú tradíciu. Nemal však veľkú moc, ovládal len územie v okolí Paríža, zvyšok krajiny bol v tom čase v rukách veľmožov, ktorých moc sa rovnala kráľovskej moci.

Zverejnené v apríli 2010.

Hugo Kapet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hugo-kapet