Hugenberg, Alfred

Text hesla

Hugenberg, Alfred, 19. 6. 1865 Hannover – 12. 3. 1951 Kükenbruch — nemecký veľkopodnikateľ a konzervatívny politik. R. 1891 spoluzakladateľ Všenemeckého spolku, 1909 – 18 predseda predstavenstva Kruppovho koncernu. R. 1916 začal budovať vlastný koncern, ktorý po 1918 získal monopolné postavenie v mediálnom, agentúrnom a vo filmovom priemysle. Ako vplyvný člen (od 1918) a predseda (1928 – 33) Nemeckej nacionálnej ľudovej strany spolupracoval s krajne pravicovými stranami vrátane NSDAP na podvracaní parlamentnej demokracie a zahraničnej politiky Weimarskej republiky. Bol členom prvej Hitlerovej ríšskej vlády (január – jún 1933), z ktorej ho vytlačili po rozpustení jeho vlastnej strany. Počas vlády nacistov prišiel o časť koncernu (napr. 1937 odovzdal nemeckému štátu filmovú spoločnosť Ufa) a nemal väčší politický vplyv. Po 1945 nebol za kolaboráciu s nacistami súdený, jeho podiel na nástupe A. Hitlera k moci bol však neodškriepiteľný.

Popis ilustrácie

Alfred Hugenberg

Text hesla

Hugenberg, Alfred, 19. 6. 1865 Hannover – 12. 3. 1951 Kükenbruch — nemecký veľkopodnikateľ a konzervatívny politik. R. 1891 spoluzakladateľ Všenemeckého spolku, 1909 – 18 predseda predstavenstva Kruppovho koncernu. R. 1916 začal budovať vlastný koncern, ktorý po 1918 získal monopolné postavenie v mediálnom, agentúrnom a vo filmovom priemysle. Ako vplyvný člen (od 1918) a predseda (1928 – 33) Nemeckej nacionálnej ľudovej strany spolupracoval s krajne pravicovými stranami vrátane NSDAP na podvracaní parlamentnej demokracie a zahraničnej politiky Weimarskej republiky. Bol členom prvej Hitlerovej ríšskej vlády (január – jún 1933), z ktorej ho vytlačili po rozpustení jeho vlastnej strany. Počas vlády nacistov prišiel o časť koncernu (napr. 1937 odovzdal nemeckému štátu filmovú spoločnosť Ufa) a nemal väčší politický vplyv. Po 1945 nebol za kolaboráciu s nacistami súdený, jeho podiel na nástupe A. Hitlera k moci bol však neodškriepiteľný.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hugenberg, Alfred [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hugenberg-alfred