Howe, Richard

Text hesla

Howe [hau], Richard, gróf, barón Howe of Langar, 8. 3. 1726 Londýn – 5. 8. 1799 Langar (v blízkosti Nottinghamu), Nottinghamshire — britský admirál, brat W. Howa. R. 1740 vstúpil do námorníctva, aktívne pôsobil v Severnej Amerike, kde rýchlo postupoval v postavení. Počas sedemročnej vojny (1756 – 63) slúžil v Lamanšskom prielive, kde sa zúčastnil na viacerých viac-menej zbytočných expedíciách na francúzske pobrežie, čo však nenarušilo jeho povesť vynikajúceho dôstojníka. R. 1762 sa stal členom britského parlamentu, 1763 – 65 pôsobil na ministerstve námorníctva, 1765 – 70 jeho pokladník. R. 1770 bol povýšený na kontradmirála a 1775 na viceadmirála. R. 1776 – 78 bol počas Americkej revolúcie vymenovaný za veliteľa v Severnej Amerike, sympatizoval však podobne ako jeho brat s kolonistami. R. 1782 bol znova poverený velením nad Lamanšským prielivom a na jeseň toho istého roka sa mu podarilo ubrániť Gibraltár proti francúzsko-španielskej prevahe. R. 1783 – 88 prvý lord admirality (minister námorníctva) vo vláde W. Pitta.

Text hesla

Howe [hau], Richard, gróf, barón Howe of Langar, 8. 3. 1726 Londýn – 5. 8. 1799 Langar (v blízkosti Nottinghamu), Nottinghamshire — britský admirál, brat W. Howa. R. 1740 vstúpil do námorníctva, aktívne pôsobil v Severnej Amerike, kde rýchlo postupoval v postavení. Počas sedemročnej vojny (1756 – 63) slúžil v Lamanšskom prielive, kde sa zúčastnil na viacerých viac-menej zbytočných expedíciách na francúzske pobrežie, čo však nenarušilo jeho povesť vynikajúceho dôstojníka. R. 1762 sa stal členom britského parlamentu, 1763 – 65 pôsobil na ministerstve námorníctva, 1765 – 70 jeho pokladník. R. 1770 bol povýšený na kontradmirála a 1775 na viceadmirála. R. 1776 – 78 bol počas Americkej revolúcie vymenovaný za veliteľa v Severnej Amerike, sympatizoval však podobne ako jeho brat s kolonistami. R. 1782 bol znova poverený velením nad Lamanšským prielivom a na jeseň toho istého roka sa mu podarilo ubrániť Gibraltár proti francúzsko-španielskej prevahe. R. 1783 – 88 prvý lord admirality (minister námorníctva) vo vláde W. Pitta.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Howe, Richard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/howe-richard