Howe, Richard

Popis ilustrácie

John Taylor Wedgwood: Richard Howe, okolo roku 1790, Waleská národná knižnica, Aberystwyth

Text hesla

Howe [hau], Richard, gróf, barón Howe of Langar, 8. 3. 1726 Londýn – 5. 8. 1799 Langar (v blízkosti Nottinghamu), Nottinghamshire — britský admirál, brat Williama Howa.

V roku 1740 vstúpil do námorníctva, aktívne pôsobil v Severnej Amerike, kde rýchlo napredoval v kariérnom postupe. Počas sedemročnej vojny (1756 – 63) slúžil v Lamanšskom prielive, kde sa zúčastnil na viacerých nevydarených expedíciách na francúzske pobrežie, čo však nenarušilo jeho povesť vynikajúceho dôstojníka. V roku 1762 sa stal členom britského parlamentu, v období 1763 – 65 pôsobil na ministerstve námorníctva, 1765 – 70 ako jeho pokladník. V roku 1770 bol povýšený na kontradmirála a 1775 na viceadmirála. V rokoch 1776 – 78 bol počas Americkej revolúcie vymenovaný za veliteľa v Severnej Amerike, sympatizoval však podobne ako jeho brat s kolonistami. V roku 1782 bol znova poverený velením nad Lamanšským prielivom a na jeseň toho istého roka sa mu podarilo ubrániť Gibraltár proti francúzsko-španielskej prevahe. V rokoch 1783 – 88 bol prvým lordom admirality (minister námorníctva) vo vláde Williama Pitta. Je po ňom pomenovaný Howov mys.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. septembra 2021.

Howe, Richard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/howe-richard