Horváth, Ivan

Text hesla

Horváth [-vát], Ivan, 16. 2. 1935 Bratislava – 18. 1. 2021 tamže — slovenský skladateľ, klavirista, dirigent a aranžér populárnej hudby, syn spisovateľa a politika Ivana Horvátha.

V rokoch 1959 – 70 bol hudobným redaktorom v redakcii populárnej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, súčasne 1966 – 70 dirigentom Tanečného orchestra Československého rozhlasu (TOČR), 1971 – 72 pôsobil vo vydavateľstve Opus, 1976 – 91 ako dramaturg TOČR, 1991 – 94 dramaturg Big Bandu Radio Bratislava. V období rokov 1956 – 58 pôsobil v orchestri Jaroslava Schejbala, pre ktorý aranžoval viaceré skladby pod vplyvom aranžmánov napr. Quincyho Jonesa, Olivera Nelsona a Henriho Manciniho. Bol členom Kvinteta Karola Ondreičku. Od roku 1971 sa venoval kompozícii, je autorom populárnych piesní More (Eva Sepešiová), Láska na dlani (Zdena Studenková), Minúty (Elena Martincová), Málo miesta v srdci mám (Jana Kocianová), Slová (Marcela Laiferová, zlatá Bratislavská lýra, 1970) a i. Mnohé jeho skladby boli realizované na profilových albumoch slovenských spevákov populárnej hudby 70. rokov 20. stor. (Peter Stašák, Dušan Grúň, Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, Marcela Laiferová a i.). Je spoluautorom publikácie Základy jazzovej interpretácie (1972, s Igorom Wasserbergerom).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. januára 2021.

Horváth, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horvath-ivan