Horný Egypt

Text hesla

Horný Egypt — historické územie v Egypte rozprestierajúce sa od prvého nílskeho kataraktu v oblasti Asuánu na juhu až po oblasť dnešnej Káhiry na severe, tvoriace spolu s Dolným Egyptom (delta Nílu) jadro staroegyptského štátu počas celej jeho histórie (→ Egypt, dejiny). Celé územie starého Egypta sa členilo na menšie administratívnosprávne celky (kraje), ktorých počet sa ustálil na 42, z čoho Horný Egypt tvorilo 22 krajov.

Zverejnené v apríli 2010.

Horný Egypt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horny-egypt