Hörnigk, Philipp Wilhelm von

Text hesla

Hörnigk, Philipp Wilhelm von, aj Horneck, Hörnick, 23. 1. 1640 Frankfurt na Mohanom – 23. 10. 1714 Passau — rakúsky ekonóm, popredný predstaviteľ viedenského merkantilizmu. Do Rakúska prišiel 1664/65 v službách jedného z diplomatov cisára Leopolda I. a spočiatku pôsobil ako právnik vo Viedni, od 1690 žil v Pasove (Passau). Poznatky o Rakúsku získal počas zbierania štatistického materiálu o ňom. V kľúčovom diele merkantilizmu Rakúsko nadovšetko kedykoľvek bude chcieť (Oesterreich über alles, wann es nur will, 1684; vydané anonymne) sa zaoberal hospodárskymi možnosťami jednotlivých rakúskych dedičných krajín, pričom navrhol ich výrobnú špecializáciu (napr. Uhorsko by malo byť „baňou na chlieb, masť a mäso“), aby spolu vytvorili funkčný hospodársky celok. Hlavné bohatstvo Rakúska videl v prírodných zdrojoch, preto malo podľa neho všetky predpoklady na prekonanie hospodárskej zaostalosti a dosiahnutie nezávislosti od iných krajín. Zo všetkých prác rakúskych kameralistov (→ kameralistika) mal spis najväčší vplyv na hospodársku politiku Viedne.

Zverejnené v apríli 2010.

Hörnigk, Philipp Wilhelm von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hornigk-philipp-wilhelm-von