Horní Planá

Text hesla

Horní Planá — mesto v Česku v Juhočeskom kraji v okrese Český Krumlov v Šumavskom podhůří na brehu vodnej nádrže Lipno; 2,1 tis. obyvateľov (2019). Priemysel drevársky. Založený pred 1332, 1349 povýšené na mestečko.

Stavebné pamiatky: pôvodne ranogotický Kostol sv. Margaréty (2. polovica 13. stor., barokovo rozšírený v 17. – 18. stor.), neskorobaroková Kaplnka Bolestnej Panny Márie (1777 – 79).

Turistické a rekreačné stredisko (vodné športy, pešia turistika, cykloturistika, zimné športy), východisko do národného parku Šumava.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 11. júla 2019.

Horní Planá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horni-plana