Horn, Gyula

Text hesla

Horn, Gyula, 5. 7. 1932 Budapešť – 19. 6. 2013 tamže — maďarský politik a ekonóm. Od 1954 člen Maďarskej strany pracujúcich (MDP), od 1956 Maďarskej socialistickej robotníckej strany (MSZMP). Počas maďarského protikomunistického povstania 1956 člen milícií (tzv. pufajkáši, maď. pufajkások, podľa vatovaného kabáta nazývaného pufajka, ktorý nosili), ktoré boli ako represívny orgán ministerstva vnútra zriadené na boj s povstalcami. Od 1959 pracoval na ministerstve zahraničných vecí a v diplomatických službách na veľvyslanectvách v Bulharsku v Sofii (1961 – 63) a v Juhoslávii v Belehrade (1963 – 69). R. 1969 – 83 pracovník zahraničného oddelenia MSZMP, od 1983 jeho predseda, od 1985 štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí. R. 1989 – 90 ako minister zahraničných vecí vo vláde M. Németha vykonal 27. 6. 1989 symbolický akt prestrihnutím ostnatého drôtu na maďarsko-rakúskych hraniciach, ktorý predznamenal pád železnej opony. V septembri 1989 umožnil útek tisícok Nemcov z vtedajšej NDR cez Maďarsko na západ. Po zmene spoločenského systému (1989) zakladajúci člen a 1990 – 98 predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP), ktorá vznikla z bývalej MSZMP. R. 1994 priviedol svoju socialistickú stranu k volebnému víťazstvu, 1994 – 98 predseda vlády. V poslednom období sa venoval práci v rôznych medzinárodných organizáciách (napr. Socialistická internacionála).

Zverejnené v apríli 2010.

Horn, Gyula [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horn-gyula