Horemachet

Text hesla

Horemachet, aj Haremachet, Harmachis — jeden z variantov mena egyptského boha Hora (Hor na horizonte). Predstavoval slnečného boha v podobe ležiaceho leva. Za jeho podobu sa od Novej ríše považovala Veľká sfinga v Gíze a označovala sa týmto menom.

Zverejnené v apríli 2010.

Horemachet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horemachet