Horáková, Milada

Text hesla

Horáková, Milada, 25. 12. 1901 Praha – 27. 6. 1950 tamže (popravená) — česká právnička a politička. Po absolvovaní štúdia práva pracovala od 1927 v Ústrednom sociálnom úrade hlavného mesta Prahy. Od 1929 členka Československej strany národně socialistickej, pôsobila aj v ženskom hnutí. Po okupácii Českých zemí nacistickým Nemeckom (1939) sa podieľala na odbojovej činnosti, bola členkou vedenia petičného výboru manifestu Věrní zůstaneme, ktorý 15. 5. 1938 zverejnili predstavitelia československého kultúrneho života. R. 1940 zatknutá a väznená na Pankráci a v Terezíne, od 1944 (po odsúdení na 8 rokov) až do oslobodenia v ženskej väznici pri Mníchove. Od 1945 členka ústredného výboru Československej strany národně socialistickej, za ktorú bola poslankyňou Národného zhromaždenia, predsedníčka Rady československých žien a podpredsedníčka Zväzu oslobodených politických väzňov. Po februárovom prevrate 1948 odišla z politického života. R. 1949 bola zatknutá a v júni 1950 vo vykonštruovanom procese odsúdená na trest smrti obesením. Rozsudok bol vykonaný napriek početným protestom a žiadostiam o milosť zo zahraničia (napr. A. Einstein). Horáková sa stala obeťou prvého tzv. monsterprocesu podľa sovietskeho vzoru v československých dejinách, ktorý bol vysielaný rozhlasom a sprevádzaný obsiahlymi komentármi v tlači. Rehabilitovaná bola počas Pražskej jari 1968, po sovietskej okupácii bola jej rehabilitácia zadržaná a uskutočnená až 1990 po páde komunistického režimu. Nositeľka Radu T. G. Masaryka I. triedy (1991, in memoriam).

Zverejnené v apríli 2010.

Horáková, Milada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horakova-milada