Horachtej

Text hesla

Horachtej, aj Harachtej — jeden z variantov mena egyptského boha Hora (Pán Najvyššej oblohy). Vyjadruje spojitosť s vychádzajúcim a so zapadajúcim slnkom na horizonte a s jeho pohybom po dennej oblohe. Vyskytuje sa už v Textoch pyramíd. Horachtej bol zobrazovaný v podobe sokola alebo ako muž s hlavou sokola ozdobenou slnečným kotúčom, ktorý lemovala kobra. Vyjadroval špecifické aspekty slnečného boha Re, s ktorým sa spájal v synkretickej podobe Re-Horachtej. Pôvodným strediskom jeho uctievania bolo mesto Iunu.

Zverejnené v apríli 2010.

Horachtej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horachtej