Hora

Text hesla

Hora, fr. Montagne, montagnardi — najradikálnejšia skupina v Národnom zhromaždení a v Konvente počas Francúzskej revolúcie. Jej predstavitelia, ktorí sedeli v horných laviciach (odtiaľ názov), boli prevažne radikálni zástupcovia Paríža (G. J. Danton, J.-P. Marat, M. de Robespierre). Netvorili žiadnu zjednotenú stranu s jednotným programom, ale uzatvorený front proti umierneným (pravica) girondistom. Podieľali sa na radikalizácii revolúcie, ako orgán revolučnej diktatúry vytvorili napr. Výbor pre verejné blaho (→ jakobíni).

Zverejnené v apríli 2010.

Hora [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hora