Honecker, Erich

Text hesla

Honecker [-neker], Erich, 25. 8. 1912 Neukirchen, spolková krajina Sársko – 29. 5. 1994 Santiago, Čile — východonemecký politik a komunistický činiteľ. Pôvodne vyučený pokrývač striech, od detstva bol spätý s Komunistickou stranou Nemecka (člen jej detskej a mládežníckej organizácie, od 1929 člen strany). Po krátkom študijnom pobyte v Moskve sa 1931 vrátil do Nemecka a venoval sa výlučne politike. Ako mládežnícky komunistický funkcionár prešiel 1933 do ilegality, 1935 ho gestapo zatklo a 1937 bol odsúdený na desať rokov väzenia. Po 2. svetovej vojne sa opäť zapojil do činnosti komunistickej strany. R. 1946 – 55 predseda komunistickej organizácie mládeže (FDJ). Postupoval aj v rámci vedenia Jednotnej socialistickej strany Nemecka (SED): od 1946 člen jej predsedníctva (1950 zmenené na ústredný výbor), od 1958 člen politbyra a 1958 – 71 tajomník ÚV SED pre otázky bezpečnosti. R. 1961 bol poverený zabezpečiť stavbu Berlínskeho múru a jeho vplyv enormne vzrástol. R. 1971 nahradil W. Ulbrichta vo funkcii prvého tajomníka (od 1976 generálny tajomník) SED a 1976 sa stal aj predsedom Štátnej rady NDR, t. j. hlavou štátu. Jeho režim patril v rámci sovietskeho bloku k najkonzervatívnejším. Keď sa systém NDR začal 1989 rozkladať, v tom čase už chorý Honecker odstúpil (18. 10.). Po zániku NDR bol krátky čas v októbri 1990 v sovietskej vojenskej nemocnici pri Berlíne, odkiaľ ušiel spolu s manželkou do Moskvy. Vláda B. N. Jeľcina ho však 1992 vydala späť do Nemecka, kde ho mali súdiť pre zločiny spáchané v čase komunistickej diktatúry. R. 1993 bol však súd vzhľadom na jeho zdravotný stav zastavený a Honecker mohol emigrovať do Čile, kde zakrátko zomrel.

Zverejnené v apríli 2010.

Honecker, Erich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/honecker-erich