Homolkovci

Text hesla

Homolkovci — rod českých husliarov, ktorí pôsobili od konca 18. stor. vo Velvaroch (okres Kladno) v stredných Čechách, neskôr v Prahe.

Významní predstavitelia:

Emanuel Adam (*1796, †1849) — zakladateľ husliarskej tradície, vyrábal malé husle s červenohnedým lakom na žltom podklade s nižšie položenými rezonančnými otvormi v tvare písmena f.

Jeho žiakmi boli jeho bratia: Václav (*1792, †1858), Jan Štěpán (*1800, †1883) a Ferdinand Josef (*1810, †1862) i synovia Vincenc Emanuel (*1826, †1861) a Ferdinand August (*1828, †1890).

Ďalší z rodiny Homolkovcov Eduard Emanuel (*1860, †1934), syn Ferdinanda Augusta, ktorý žil v Prahe, pracoval podľa vzoru Antonia Stradivariho, Amatiovcov i Giuseppe Antonia Guarneriho (→ Guarneriovci) a bol znalcom a reštaurátorom starých majstrovských nástrojov. V rodinnej tradícii krátko pokračoval jeho syn Eduard Ferdinand (*1886, †1915).

Text hesla

Homolkovci — rod českých husliarov, ktorí pôsobili od konca 18. stor. vo Velvaroch (okres Kladno) v stredných Čechách, neskôr v Prahe.

Významní predstavitelia:

Emanuel Adam (*1796, †1849) — zakladateľ husliarskej tradície, vyrábal malé husle s červenohnedým lakom na žltom podklade s nižšie položenými rezonančnými otvormi v tvare písmena f.

Jeho žiakmi boli jeho bratia: Václav (*1792, †1858), Jan Štěpán (*1800, †1883) a Ferdinand Josef (*1810, †1862) i synovia Vincenc Emanuel (*1826, †1861) a Ferdinand August (*1828, †1890).

Ďalší z rodiny Homolkovcov Eduard Emanuel (*1860, †1934), syn Ferdinanda Augusta, ktorý žil v Prahe, pracoval podľa vzoru Antonia Stradivariho, Amatiovcov i Giuseppe Antonia Guarneriho (→ Guarneriovci) a bol znalcom a reštaurátorom starých majstrovských nástrojov. V rodinnej tradícii krátko pokračoval jeho syn Eduard Ferdinand (*1886, †1915).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 2. decembra 2020.

Homolkovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/homolkovci