holandská škola

Text hesla

holandská škola — súhrnné označenie viacerých maliarskych škôl na území tzv. severných nizozemských provincií (severného Nizozemska), ktoré sa sformovali približne na konci 16. stor. a rozvíjali sa najmä v 17. stor., ktoré predstavovalo zlatý vek holandského výtvarného umenia.

Zverejnené v apríli 2010.

Holandská škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holandska-skola