Hohenzollernovci-Sigmaringenovci

Text hesla

Hohenzollernovci-Sigmaringenovci [hóenco- zig-] (Hohenzollern-Sigmaringen) — dynastia rumunských kráľov (1866 – 1947) pochádzajúcich zo švábskej línie nemeckého kniežacieho rodu Hohenzollernovcov. V Rumunsku vládli Karol I. (knieža 1866 – 81, kráľ 1881 – 1914), Ferdinand I. (1914 – 27), Michal I. (1927 – 30, 1940 – 47) a Karol II. (1930 – 40).

Zverejnené v apríli 2010.

Hohenzollernovci-Sigmaringenovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hohenzollernovci-sigmaringenovci