Hofer, Andreas

Text hesla

Hofer, Andreas, 22. 11. 1767 Sankt Leonhard in Passeier, Južné Tirolsko, dnes San Leonardo in Passiria, Taliansko – 20. 2. 1810 Mantova, Taliansko — tirolský vlastenec, ľudový hrdina protinapoleonských bojov za slobodu. Pôvodne hostinský a obchodník s vínom a koňmi. Prívrženec habsburského rodu a zachovania Južného Tirolska ako súčasti jeho ríše. Proti Francúzom bojoval už 1796 – 1805 a po pripojení krajiny k Bavorsku (1805) si získal v Tirolsku povesť bojovníka proti bavorským a francúzsko-talianskym okupantom. V júli 1809 vyvolal proti nim otvorené povstanie a po treťom víťazstve na vrchu Bergisel pri Innsbrucku (13. 8. 1809) sa so súhlasom Viedne stal tirolským regentom. Keď sa Rakúsko Schönbrunnským mierom (14. 10. 1809) opäť vzdalo Južného Tirolska, Hofer pokračoval v boji, bol však zradený a na príkaz Napoleona I. Bonaparta popravený.

Zverejnené v apríli 2010.

Hofer, Andreas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hofer-andreas