hmatník

Text hesla

hmatník

1. hud. súčasť strunozvučných hudobných nástrojov (sláčikových a niektorých brnkacích), doštička z ebenového dreva široká asi 4 – 5 cm, priglejená k vrchnej strane krku. Nad ňou sú po celej dĺžke natiahnuté struny. Na hornom konci krku je k hmatníku pripevnené malé sedlo, aby sa struny mohli voľne chvieť. Pri hre sa struny skracujú pritisnutím prstov ľavej ruky na hmatník, čím sa mení výška tónu. Kvôli lepšej hmatovej orientácii majú brnkacie hudobné nástroje (okrem niektorých orientálnych nástrojov, napr. indická tampura) hmatník priečne rozdelený nízkymi kovovými pražcami v poltónových vzdialenostiach;

2. inform. angl. touchpad, trackpad — vstupné zariadenie najčastejšie používané v prenosných počítačoch typu laptop na pohyb kurzora po obrazovke displeja. Hmatník je spravidla súčasťou klávesnice a nahrádza počítačovú myš. Pohyb kurzora je odvodený prostredníctvom sústavy kapacitných snímačov a programových prostriedkov počítača od pohybu jedného alebo dvoch prstov používateľa po povrchu hmatníka.

Zverejnené v apríli 2010.

Hmatník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hmatnik